Poezii

IEHOVA IRE – Domnul va purta de grijă –

“Avraame! Avraame! Eu sunt Domnul Dumnezeu!”
“Iată-mă…” șopti bătrânul, tresărind din somnul greu.
Glasul Se făcu de gheață săgetându-l nemilos:
“Ia-l pe fiul tău și-adu-Mi-l jertfă de-un plăcut miros!”

Vocea-i răsuna în suflet chinuindu-l iar și iar:
“Cu Isaac să urci pe munte, să-l înjunghii pe altar!
Curmă-ți singura nădejde, să-Mi arăți că Mă iubești;
Singurul copil, Avraame… Asta vreau să-Mi dăruiești!”

Zorii se vărsau din ceruri înviind pământul mort;
Cu privirea răvășită, Avraam ieși din cort.
Luând în grabă foc și lemne și cuțit, a îngânat:
“Vino, fiule… Să mergem. Am o jertfă de-nchinat…!”

Zilele fugeau prea iute. Nopțile, scăldate-n plâns,
Tot mai lungi erau și pline de-ntrebări fără răspuns.
Deodată-o voce dulce-i puse...

Read More
Devotionale

Sămânţa Bună Joi, 26 Aprilie 2018

„Şi ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?“
Matei 16.26
Bogăţia
Un tânăr ambițios a vizitat un miliardar cunoscut, ca să descopere secretul succesului acestuia. Miliardarul i-a răspuns răbdător la toate întrebările. Tânărul era entuziasmat. Credea că acest om al succesului era deplin fericit și i-a spus la urmă: „Cred că nu mai există ceva care să vă doriți.“ Miliardarul a răspuns fără ezitare: „Ba da, tinere, mi-aș dori din toate puțin mai mult!“
Acest răspuns l-a uimit pe acel tânăr. El a auzit multe sfaturi bune pentru a urca pe scara onorurilor și a carierei în această lume...

Read More
Devotionale

26 Aprilie Nu te lasa impiedicat de teama!

„Să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este în tine” (2 Timotei 1:6)
Nu lăsa teama să-ți saboteze darurile și abilitățile date de Dumnezeu.
Un autor creștin spune:
„Dumnezeu se așteaptă să profităm la maxim de ceea ce El ne dăruiește… să păstrăm flacăra vie, să creștem în caracter si personalitate, să ne lărgim experiențele ca să fim din ce în ce mai eficienți. Pavel le-a zis filipenilor:
„dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere” (Filipeni 1:9).
Și tot Pavel i-a spus lui Timotei:
„Nu fi nepăsător de darul care este în tine, … pune-ti pe inimă aceste lucruri și îndeletnicește-te în totul cu ele” (1 Timotei 4:14-15).
„Să înflăcărezi darul lui Dumnezeu, care este In tine.”
Când nu-ti exersezi...

Read More
Devotionale

26 Aprilie Purtare plina de bunatate

“Și Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta.” (Deuteronomul 15:18)

Un stăpân israelit trebuia să-și elibereze robul la timpul potrivit și, când acesta își părăsea serviciul, să-i dea un salariu potrivit pentru a se putea aranja. El trebuia să facă aceasta cu bunătate și lărgime de inimă. Duhul acestei învățături, precum și întreaga lege a Domnului Cristos ne învață să ne purtăm la fel și cu servitorii noștri, cum se cuvine. Să ne amintim cum S-a purtat El cu noi și să ne dăm seama că și noi trebuie să ne purtăm cu răbdare față de ei...

Read More
Devotionale

25 Aprilie Tu ai fost chemat la o „lucrare speciala”

„Din El tot trupul, … prin ceea ce dă fiecare încheietură,
își primește creșterea” Efeseni (4:16)
Pavel scrie:
„Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei parți în măsura ei, și se zidește în dragoste.”
Există două tipuri de creștere – o creștere simbiotică și o creștere parazitară.
Creșterea simbiotică apare în urma unei relații în care se dăruiește și se primește, iar din aceasta ambele părți au de câștigat.
Creșterea parazitară este atunci când una dintre părți o alimentează pe cealaltă, dar nu primește nimic în schimb. Așadar, când ieși din biserică și spui:
„Nu am înțeles nimic din predică,” probabil că practici creșterea ...

Read More