16 aprilie Toate indreptate spre sfintenie

“În ziua aceea, va sta scris până și pe zurgălăii cailor: Sfinți Domnului’ (Zaharia 14:20)

Fericită zi când totul va fi sfințit pentru Domnul şi când chiar zurgălăii cailor vor răsuna sfințenie pentru Domnul. Această zi a sosit pentru mine; nu sunt la mine toate lucrurile sfințite pentru Dumnezeu? Nu este lucrul meu – munca mea – în totul pentru El? De azi înainte tot ce-mi aparține trebuie să fie ca al unui adevărat preot: îmbrăcămintea cuviincioasă, casa un templu, masa un altar, cuvintele o mireasmă.
Te rog, Domnul meu, nu lăsa în mine nimic necurat sau întinat. Fiind încredințat că aceasta se poate împlini, aștept ca Dumnezeu să mă ajute să fiu așa. Pentru că eu însumi sunt proprietatea Domnului Isus, Îl voi lăsa pe El să facă inventarul a tot ce am, căci totul Îi aparține; și-mi iau hotărârea să I-o dovedesc prin întrebuințarea acestor bunuri. Aș dori să-mi petrec zilele, de dimineața până seara, într-o sfântă rânduială, pentru ca zurgălăii cailor mei să răsune voios. Și de ce nu? Căci cine are mai mult drept la muzică decât sfinții? Dar zurgălăii, cântarea mea și însăși bucuria mea vor purta pecetea sfințeniei și vor vesti Numele fericitului Dumnezeu.

Charles H. Spurgeon
Tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.