Mariana Soare

Dumnezeu “este”!!!!

“Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor.” (Psalmul 19:7-9) Uneori ni-L închipuim pe Dumnezeu prezidând peste un tribunal unde păcătosul a încălcat legea dreptății și se înfățișează înaintea justiției. Dreptatea e pe acolo, pe undeva, în afară lui Dumnezeu. Păcătosul a păcătuit împotriva acelei dreptăți exterioare, …

Dumnezeu “este”!!!!Read More »