Câştig în domeniul spiritual

RAPSODIA REALITATILOR, JOI 27 Iulie

Câştig în domeniul spiritual

Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare (1 Timotei 4:8). 

Unii oameni pretind că progresează spiritual, însă cu toate acestea viaţa lor este plină de suişuri şi de coborâşuri. „Viaţa mea spirituală este în regulă, însă am probleme în afacerea mea,” zic unii. Nu trebuie să fie aşa. Dumnezeu Se aşteaptă să progresăm spiritual tot timpul. Doreşte ca noi să creştem. Dacă poţi progresa spiritual, progresul din orice alt domeniu este garantat, pentru că domeniul spiritual îl controlează pe cel fizic. Viaţa ta spirituală înseamnă mult mai mult decât rugăciune, studiu biblic, câştigarea de suflete sau mersul la biserică. Pasajul din Galateni 5:25 spune: „Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.” A umbla în Duhul Sfânt înseamnă că tot ceea ce faci: fie că gândeşti, vorbeşti, vezi, mănânci, etc., trebuie să faci prin lumina Cuvântului Său. Pe măsură ce îţi plasezi sănătatea, familia, afacerea şi finanţele sub lumina lui Dumnezeu, Cuvântul Lui îţi va da echilibru total şi viaţa ta va fi o declaraţie a planului lui Dumnezeu (Fapte 20:27). Asigură‑te că întotdeauna acorzi vieţii tale spirituale întâietatea pe care o merită. Dacă viaţa ta fizică este minunată şi ai ajuns la succes material şi emoţional, însă nu acorzi destulă atenţie umblării tale spirituale, nu va dura mult până când aceste lucruri vor fi în pericol. Ţine minte, tu nu eşti o fiinţă fizică, ci în primul rând eşti o f iinţă spirituală. De aceea, dacă viaţa ta spirituală nu este în regulă, mai devreme sau mai târziu te vei confrunta cu probleme în toate celelalte domenii ale vieţii. Însă odată ce viaţa ta spirituală merge bine, va produce viaţa de care este nevoie în orice alt lucru care are legătură cu t ine.

Rugăciune:
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că pe măsură ce meditez asupra Cuvântului Tău, sunt transformat din slavă în slavă. Progresez în f iecare aspect din viaţa mea: în sănătate, în finanţe, în afaceri, în studii şi mai ales în domeniul spiritual, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Timotei 4:7‑8; Galateni 5:16

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.