• redactie@radioviatanoua.ro

Category ArchiveDevotionale

POVERI ARUNCATE ASUPRA LUI

Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

Această povara este grea: las-o asupra Celui Atotputernic. Atâta timp cât o porţi tu, ea te striveşte; dar pentru braţul Său, aceasta n-are nici o greutate. Dacă totuşi Dumnezeu te cheamă să o porţi mai departe, El te va sprijini. Ea va fi asupra Lui şi nu asupra ta. Vei fi în aşa fel susţinut sub ea, încât povara va fi o binecuvântare. Cheamă-L pe Domnul în ajutor şi vei sta în picioare sub greutatea care, în ea însăşi, te-ar încovoia.
Teama noastră cea mare este ca nu cumva încercarea să ne depărteze de pe cărarea datoriei; dar Domnul nu va îngădui acest lucru. Dacă suntem sinceri înaintea Lui, El nu va îngădui ca întristarea noastră să ne depărteze de la umblarea în neprihănire, în Isus, El ne priveşte ca neprihăniţi şi tot în Isus El ne păzeşte.
Şi pentru timpul de acum? Te gândeşti să umbli singur prin încercările de azi? Vrei ca sărmanii tăi umeri să fie zdrobiţi de povara care te apasă? Părăseşte această nebunie. Spune toată durerea ta Domnului şi arunc-o asupra Lui. Nu arunca povara ta ca s-o iei din nou numaidecât; ci arunc-o asupra Domnului şi lasă-i-o Lui o dată pentru totdeauna. Atunci vei merge uşor ca un credincios bucuros, scăpat de acum înainte de grijă şi cântând laude măreţului Purtător de poveri.

Charles H Spurgeon
Tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu

Adu-ţi aminte să ierţi!

„Să iertați orice aveți împotriva cuiva” (Marcu 11:25]
Indiferent cât de mult se iubesc doua persoane, in mod sigur vor apărea conflicte care necesită manifestarea bunătății și a iertării, Știai că familiile care sunt fericite și care își păstrează căsnicia au același număr de certuri și de neînțelegeri ca si familiile care sunt nefericite și divorțează?
Statistic vorbind, e adevărat!
Nu absenta conflictului face ca o căsnicie să se păstreze, ci abilitatea de a gestiona conflictul atunci când apare.
Așadar, cum gestionezi conflictul?
Practicând acea stăpânire de sine care împiedică conflictele să genereze păreri ofensatoare și să ducă la despărțire. Totodată înseamnă să știi ce să faci cu sentimentele rănite, cum ar fi mânia, dezamăgirea și speranțele distruse. Cu alte cuvinte, înseamnă să știi să ierți și să uiți.
Dar suferința emoțională și situațiile încordate sunt aproape imposibil de uitat; cu cât încercăm mai mult, cu atât mai mult ne vom aminti.
Așadar, care este răspunsul?
Adu-ți aminte să ierți!
Încearcă să te porți cum se poartă Dumnezeu cu noi. El alege să nu ne învinuiască de ceea ce știe despre noi. El spune în cuvântul Său:
„Eu, Eu îți șterg fărădelegile, pentru Mine, și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale.” (Isaia 43:25).
Asta înseamnă ca dacă ai ceva împotriva soțului sau soției tale, există o singură soluție: iartă si uită.
Poate nu vei uita niciodată cum ai fost rănit, dar poți alege să ierți și sa mergi mai departe.
Nu, nu e ușor, dar o poți face.
Cum?
Amintindu-ți de lucrurile, știute său neștiute de alții, pentru care te-a iertat Dumnezeu și extinzând același har fată de soțul sau soția ta.
Cuvantul lui Dumnezeu pentru astazi!

NICIODATĂ DESPĂRȚIȚI DE DUMNEZEU

“Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată.
(Ioan 11:26)

Crezi lucrul acesta?”

Da, Doamne, credem; noi nu vom muri niciodată. Sufletul nostru poate să fie despărțit de trupul nostru, ceea ce înseamnă un fel de moarte; dar sufletul nostru nu va fi niciodată despărțit de Dumnezeu, ceea ce înseamnă adevărata moarte – moarte care este plata păcatului – și această pedeapsă ar fi cel mai rău lucru care ar putea să ni se întâmple. Noi suntem scăpați de acest lucru, căci cine va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, în Isus Cristos, Domnul nostru? Noi suntem mădulare ale Trupului lui Cristos; și Cristos va pierde El părțile Trupului Său? Noi suntem uniți cu El prin căsătorie; va fi El lipsit de soția Lui și va deveni văduv? Imposibil. Există în noi o viață care nu poate fi despărțită de Dumnezeu, căci Duhul Sfânt locuiește în noi; și cu El, cum putem să murim? Isus Însuși e viața noastră; de aceea nu este posibil ca noi să murim., căci El nu poate muri din nou. În El noi am murit o dată din cauza păcatului și sentința de moarte nu poate să fie executată de două ori. Acum noi trăim și trăim pentru totdeauna. Plata unei stări după voia lui Dumnezeu este viața veșnică, și noi avem această stare chiar în El; prin urmare, putem cere plata cea mai mare.
Trăind și crezând astăzi, credem că vom trăi și ne vom bucura. Și mergem înainte cu încrederea fermă că viața noastră este asigurată prin viața Salvatorului nostru viu.

Charles H Spurgeon
Tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu

CORUL MUNȚILOR

 

“Bucurați-vă, ceruri! Veselește-te, pământule! Izbucniți în strigăte de bucurie, munților! Căci Domnul îl mângâie pe poporul Său și are milă de nenorociții lui” (Isaia 49:13) Așa de mari sunt mângâierile Domnului, încât nu-i au în vedere numai pe sfinți, vin chiar cerurile și pământul cântă împreună de bucurie. Este greu să faci ca un munte să cânte; cu toate acestea, profetul îi chemă la cor. Libanul și Hermonul, piscurile Basanului și ale Moabului, El dorește să-i vadă pe toți cântând psalmi din cauza îndurării arătată Sionului. Și oare noi nu putem să ne schimbăm munții de greutăți, de încercări, de îngrijorări și de oboselii în prilejuri de a-L lăuda pe Dumnezeul nostru? “Munților, izbucniți în strigăte de bucurie”. Această promisiune, că Dumnezeu are milă de săraci, e însoțită ca de un cor de clopote, care sună toate odată. Ascultă muzica lor: “Bucurați-vă!” “Fiți veseli!” “Izbucniți în strigăte de bucurie!” Domnul vrea ca poporul Său să fie plin de bucurie din cauza iubirii Sale nemărginite. El nu ne vrea triști, nici să trăim în îndoieli, ci cere de la noi adorarea unor inimi credincioase. El nu vrea să fim lipsiți; de ce să suspinăm și să fim morocănoși, ca și cum El ne-ar vrea răul? Dă-ne Tu, Doamne, o harfă bine acordată ca vocea heruvimilorĺ care cântă înaintea tronului Tău!

Charles H Spurgeon

Tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu

O călăuză pe toate cărările

“El va fi călăuza noastră până la moarte.” (Psalmul 48.14)

O călăuză ne este de neapărată trebuinţă. Sunt cazuri în care am da tot ce avem pentru ca să ştim ce avem de făcut şi pe ce drum s-o luăm. Am vrea să facem binele, dar şovăim între două moduri în care am putea să procedăm. Oh, cine ne va da o călăuză?

Domnul Dumnezeul nostru primeşte să ne slujească de călăuză. El cunoaşte drumul şi ne va conduce până ce vom ajunge în pace la sfârşitul călătoriei noastre. Am putea să dorim o cârmuire mai sigură? Să ne predăm în întregime cârmuirii Sale şi nu vom fi în primejdie să greşim drumul. Să facem din El Dumnezeul nostru şi vom găsi în El călăuza noastră. Dacă urmăm Cuvântul Său, nu ne vom rătăci deloc în viaţă, numai cu condiţia să învăţăm înainte de toate să ne sprijinim pe El Ia fiecare pas.

Noi avem făgăduinţa că dacă El este Dumnezeul nostru pentru toate zilele şi pentru veşnicie, nu va înceta niciodată să ne călăuzească. Chiar El însuşi ne va conduce „până la moarte”, pentru ca să locuim cu El pentru veşnicie. Această făgăduinţă a cârmuirii dumnezeieşti ne garantează siguranţa pentru întreaga noastră viaţă. Mântuirea mai întâi, apoi cârmuirea până la ultima noastră clipă şi în sfârşit viaţa fericită în veşnicie. N-ar trebui fiecare să caute din tinereţe pe Dumnezeu, să se bucure în El în tot timpul vieţii şi să se odihnească în El la bătrâneţe? Să privim la El pentru călăuzire, pentru ca să putem să ne încredem în El şi-n clipa plecării noastre de pe pământ.

Charles H. Spurgeon
Tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu