• redactie@radioviatanoua.ro

Category ArchiveDevotionale

Misiunea vietii tale

„Eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus” (Faptele Apostolilor 20:24)
A nu împlini misiunea vieții tale înseamnă a nu împlini motivul pentru care te-a pus Dumnezeu pe pământ. Tu ai fost înzestrat și chemat de Dumnezeu și trebuie să iei lucrul acesta în serios. Întrebarea nu este care sunt lucrurile de care fugi, ci care sunt lucrurile înspre care te îndrepți?
Pentru a reuși, trebuie să cunoști voia lui Dumnezeu și să te concentrezi asupra împlinirii ei. Dacă ai un „de ce” puternic, vei avea si un „cum” necesar. Scopul, nu banii și talentul, este cea mai mare avuție. Pentru a reuși să-ti descoperi misiunea vieții, răspunde la aceste întrebări:
1) Ce temperament și ce talent ai?
Psihologul Charles Garfield a spus: „Cei care au ajuns cel mai sus sunt aceia care sunt dedicați unei misiuni captivante. Este foarte clar că le pasa enorm de ceea ce fac, iar eforturile, energiile și entuziasmul lor sunt legate de acea misiune specială.”
2) De ce faci ceea ce faci?
Există o mare diferență între a face un lucru pentru că ai convingerea ca Dumnezeu te-a chemat să-l faci și a face ceea ce doresc părinții, prietenii sau eul tău să faci.
3) Care este lucrul pe care nu-l faci bine?
Ca să știi ce ai de făcut, trebuie să știi la ce nu ai fost chemat Când îți poți accepta limitele, ești pe drumul înțelegerii misiunii pe care o ai în viață. Când pretinzi că ești ceva ce nu ești, trăiești cu un sentiment cronic de nepotrivire și ajungi să fii frustrat. Nu face asta. Fii deschis adevărului despre tine însuți’ Descoperă misiunea pe care ți-a dat-o Dumnezeu și dăruiește-te ei întru totul.
 
Cuvantul lui Dumnezeu pentru astazi!

El ramane acelasi

“Domnul nu va părăsi pe poporul Lui, din cauza Numelui Lui cel mare, căci Domnul a hotărât să facă din voi poporul Lui” (1Samuel 12:22)

Alegerea pe care a făcut-o Dumnezeu cu poporul Său este în scopul de a-l sprijini și de a nu-l părăsi. El l-a ales pentru a-l iubi, și-l iubește din cauza acestei alegeri. De bună voie a ales acest popor, și această alegere este motivul pentru care va continua să-Și găsească plăcerea în acest lucru. Dacă l-ar părăsi, Și-ar necinsti Numele, căci aceasta ar însemna că a făcut o greșeală în alegerea Sa și ar da dovadă de nestatornicie în iubirea Sa. Așa este gloria iubirii lui Dumnezeu, care nu se va schimba, și această glorie nu poate fi întunecată. Să ne amintim de toate dovezile bunătății părintești a lui Dumnezeu și să fim siguri că El niciodată nu ne va părăsi. Ceea ce l-a determinat să se preocupe să facă din noi poporul Său a fost dorința Sa de a ne salva. După ce a împlinit astfel de minuni cu privire la noi, ar mai putea să ne lase singuri? Fiul Său, Isus a murit pentru noi, și putem fi siguri că El n-a murit în zadar. Ar putea El să-i respingă pe aceia pentru care Și-a vărsat sângele? Deoarece Și-a găsit plăcerea să ne aleagă pentru a ne salva, Își va găsi plăcerea și ca să ne binecuvânteze. Domnul Isus nu este un prieten schimbător. Iubindu-i pe ai Să-i, îi va iubi până la sfârșit.

Charles H. Spurgeon
Tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu

Exercitiul Smereniei

„Se certaseră între ei, ca să știe cine este cel mai mare” (Marcu 9:34)

Când Domnul Isus i-a întrebat pe ucenici:
„Despre ce vorbeați unul cu altul pe drum?”… ei tăceau, pentru că pe drum se certaseră între ei, ca să știe cine este cel mai mare. Atunci Isus … le-a zis:
„Dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor!” (v. 33-35).
După ce au stat cu Domnul Isus zi și noapte, timp de trei ani, ucenicii Domnului s-au luptat cu conceptul smereniei. Asta înseamnă că nici unul dintre noi nu este scutit. Iar Domnul Isus i-a învățat o lecție pe care nu au uitat-o niciodată și ar fi bine să n-o uităm nici noi.
„Isus, fiindcă știa că … la Dumnezeu Se duce, S-a sculat de la masă, S-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ștergar, și S-a încins.cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor, și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins” (Ioan 13:3-5).
Apoi i-a șocat spunându-le:
„dacă Eu, Domnul Șl Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că Eu v-am dat o pildă, ca și voi sa faceți cum am făcut Eu. (v. 14-15).
Chuck Swindoll scrie:
„A-ți pleca genunchiul pentru a-i ajuta pe alții sau pentru a-ți recunoaște slăbiciunea este considerat un semn al vulnerabilității fața de cei care ar putea profita de tine. Prea mulți lideri cred că au ajuns în acele poziții și merită ca să fie slujiți, excepție făcând scurtele perioade de timp în care e avantajos să fie văzuți slujindu-i pe alții – dar nu pentru mult timp și nu prea des. Dar nu trebuie să fie la fel pentru urmașii lui Hristos. Pentru ei, smerenia nu reprezintă un concept religios, este un fel de a trăi.”
Așadar, astăzi practică smerenia!
Cuvantul lui Dumnezeu pentru astazi!

Dumnezeu se va ocupa de via Sa

“Eu, Domnul, sunt păzitorul ei, Eu o ud în fiecare clipă; Eu o păzesc zi şi noapte ca să n-o vatăme nimeni.” (Isaia 27.3)
 
Când Domnul vorbeşte personal fără să Se folosească de vocea unui proroc, Cuvântul Său are o însemnătate deosebită pentru sufletele credincioşilor. El ne spune aici că însuşi El, Dumnezeu este păzitorul viei Sale; El n-o încredinţează la nimeni altul, ci Se ocupă personal de ea. Să nu fie păziţi bine aceia care sunt păziţi chiar de Dumnezeu?
 
El nu ne va uda cu binecuvântarea Sa numai în fiecare zi şi în fiecare oră, ci în fiecare clipă. Cât de repede ar trebui să creştem noi; ce înviorată şi roditoare ar trebui să se prezinte fiecare viţă! Cu ce ciorchini superbi ar trebui să fie încărcaţi toţi butucii!
 
Dacă se ivesc duşmani, păsări sau viespi lacomi ca să atace roadele sale, iată că Domnul însuşi e păzitorul ei, şi o păzeşte în tot timpul, noaptea şi ziua. Cine ar putea să ne facă rău şi de cine să ne temem? Domnul veghează asupra viţei, o udă şi o apără. Ce să dorim mai mult?
 
Observaţi expresia: „Eu sunt Acela”. Ce adevăr, ce putere, ce dragoste găsim în această declaraţie a lui Dumnezeu! Cine poate rezista în faţa voii Sale? Cine ar putea să se îndoiască şi să se teamă, când El zice: „Eu sunt Cel ce o păzesc”? Doamne, dacă Tu spui: „Eu te voi păzi”, eu îţi voi răspunde: „şi eu Te voi lăuda”.
 
Charles H. Spurgeon
Tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu

Doamne, unde esti?

„Măcar că zici că nu-L vezi, totuși pricina ta este înaintea Lui: așteaptă-L!” (Iov 35: 14)

Ai încercat vreodată să stai și să privești cum încolțește o sămânță?
E imposibil, nu-i așa?
Sămânța stă în pământ până când vine vremea potrivită ca să încolțească. Putem extrage o învățătură de aici.
Dumnezeu a plantat anumite lucruri în tine și trebuie să aștepți ca ele să prindă rădăcină și să crească. Problemele nerezolvate din trecut pot submina acest proces. Deseori este nevoie de rugăciune și de sfătuire pentru ca acestea să iasă la iveală, așa încât să le poți confrunta efectiv. La Dumnezeu, amânarea nu înseamnă refuz.
Vorbind cu Iov, Elihu, prietenul său i-a zis:
„Degeaba strigă, căci Dumnezeu n-ascultă, Cel Atotputernic nu ia aminte. Măcar că zici că nu-L vezi, totuși pricina ta este înaintea Lui: așteaptă-L!” (v. 13-14).
Ce sfat extraordinar! Charles Trumbull a spus:
„Dumnezeu știe când să nu ne dea sau când să ne dea semne vizibile de încurajare. E bine atunci când ne trimite o confirmare, însă creștem mai repede atunci când ne-am încrezut în El și fără aceste semne. Și aceștia dintre nol primesc întotdeauna cea mai mare dovadă a dragostei.”
Dumnezeu răspunde fiecărei rugăciuni; doar că în dreptul unora dintre ele, EI scrie: „încă nu a sosit vremea potrivită.”
Iov întreabă:
„Cât va dura această încercare? De ce nu răspunde Dumnezeu?”
Pentru că durează atât cât vrea Dumnezeu să dureze – și de obicei tot acest timp pare neplăcut. Dar iată o veste bună:
În cele din urmă, rugăciunile tale nu vor mai fi îndreptate doar spre primirea unui răspuns, ci mai mult pe apropierea de Dumnezeu.
Când II lăsam pe El să lucreze se întâmplă trei lucruri:
1) Începem să înțelegem că El este cu noi;
2) Dezvoltăm un nivel mai profund al apropierii de El;
3) Descoperim că ne putem încrede în El până la sfârșitul călătoriei.

Cuvantul lui Dumnezeu pentru astazi