Devotionale

2 Aprilie – eBiblia – Domnul este aproape!

Care… a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri. Evrei 1.3-4 Noi ştim că în ierarhia creaţiei, oamenii au o poziţie inferioară faţă de îngeri. Să-L încadrăm oare pe Domnul Isus în postură egală cu a îngerilor? Niciodată! Duhul Sfânt nu …

2 Aprilie – eBiblia – Domnul este aproape!Read More »

El acţionează în şi prin tine 

Că adică, Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându‑le în socoteală păcatele lor, şi ne‑a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. (2 Corinteni 5:19) Versetul tematic ne spune că Dumnezeu era Cel care acţiona în Cristos ca să le dea orbilor vederea, să‑i hrănească pe cei flămânzi, să‑i îmbrace pe cei lipsiţi, să‑i vindece …

El acţionează în şi prin tine Read More »