Poezii

IEHOVA IRE – Domnul va purta de grijă –

“Avraame! Avraame! Eu sunt Domnul Dumnezeu!”
“Iată-mă…” șopti bătrânul, tresărind din somnul greu.
Glasul Se făcu de gheață săgetându-l nemilos:
“Ia-l pe fiul tău și-adu-Mi-l jertfă de-un plăcut miros!”

Vocea-i răsuna în suflet chinuindu-l iar și iar:
“Cu Isaac să urci pe munte, să-l înjunghii pe altar!
Curmă-ți singura nădejde, să-Mi arăți că Mă iubești;
Singurul copil, Avraame… Asta vreau să-Mi dăruiești!”

Zorii se vărsau din ceruri înviind pământul mort;
Cu privirea răvășită, Avraam ieși din cort.
Luând în grabă foc și lemne și cuțit, a îngânat:
“Vino, fiule… Să mergem. Am o jertfă de-nchinat…!”

Zilele fugeau prea iute. Nopțile, scăldate-n plâns,
Tot mai lungi erau și pline de-ntrebări fără răspuns.
Deodată-o voce dulce-i puse...

Read More
Poezii

Ruga din Ghetsimani

Mi-e sufletul întristat de moarte. . .
Și ce să Îți spun Eu Ție, Tată, acum?
Să duci paharul acesta de Mine departe? !
Dar tocmai pentru asta am venit din cer atâta drum! . . .

Cum să Mă-ntorc ‘napoi fără de ei? !
Va fi prea pustiu și trist printre stele. . .
Cum să nu fie-acol’ cu Mine ucenicii Mei,
Cum să n-am lângă Mine iubitoare Magdalene? !
Cum să las aici copilașii ce I-am binecuvântat,
Sau sufletele care-au plâns de dor după Mine? !
Cum să-i uit pe cei cu care la masă am stat,
Cum să nu Îmi pese de-a bolnavilor mulțime? !
Cum să n-aud plânsul celor întristati,
Cum să nu le dau eterna mângâiere? !
Cum să n-am o țară pentru cei aici înstrăinați? !
Cum să nu doresc a orfanilor de viață înfiere? !

Și cum să las popoarele să meargă-n iad,...

Read More
Poezii

O viziune sfanta

Iată, îmi plec genunchii în fața Ta, Stăpâne
Tatăl Domnului nostru prea Sfânt, Isus Hristos,
Din care orice ființă, familie, și-orice nume,
Poartă amprenta Ta de Creator Frumos.

Te rog, bogate Tată în slavă și-n putere
Să ne-ntărești lăuntric prin Duhul Tău cel Sfânt
Așa încât, Isus să fie a noastră avere
Prin dragoste, plantați în dreptul Tău Cuvânt,

Ca să putem pricepe împreună cu toți sfinții
Care-Ți este lărgimea-n gigantul Univers,
Și să lăsăm lungimea și adâncimea minții
Să explodeze-n cântec, în lauda și în vers,

Ca să putem cunoaște, dragostea Ta Isuse,
Care întrece știința a omului căzut
Și-n plinătatea Ta, s-avem inimi supuse
Și-o viziune Sfântă cum nu am mai avut.

Știm că puterea Ta lucrează-n noi iubire
Mai mult d...

Read More
Poezii

Pe lemnul dragostei ne-am întâlnit

Pe lemnul dragostei Ne-am întâlnit
Tu Miel nevinovat, iar eu, călăul
Tu jertfa sfântă care m-a iubit
Eu zbirul ce întruchipam tot răul

Pe Dealul Căpățânii amândoi
Am stat Isuse față-n față
Tu cel mai iubitor Păstor de oi
Eu… cel ce atentam la a Ta viață

Pe via Dolorosa, Tu și eu
Urcam cu gloata cea barbară
Eu blestemând și ocarând mereu
Tu, poticnindu-Te sub grea povară

Pe Golgota Isus Ți-am auzit
Pentru întâia dată vocea
Ca scâncetul de miel adânc rănit
Ce raspâdea, cu toate acestea, pacea

Acolo-n cuie, Tu păreai răpus
Căci sângele-Ți curgea șiroaie
Dar chiar și răstignit tot mă priveai de sus
Și nu cu ură, ci cu-a dragostei văpaie

Să-i ierți o Tată vina lor
Căci vreau cu Tine să-i împac
Șopteai Isus, pătruns de dor
Căci ei nu știu,...

Read More
Poezii

E vineri

E vineri – Isus se roagă
Petru a adormit, Iuda trădează
Dar Duminica vine!

E vineri – Pilat e zbuciumat
Consiliul complotează, mulțimea defăimă
Ei nici măcar nu știu că vine Duminica!

E vineri – Ucenicii aleargă ca oile fără păstor.
Maria plânge, Petru se leapădă.
Dar ei nu știu că Duminica vine!

E vineri – Romanii lovesc în Isus al meu,
L-au îmbrăcat în purpură, L-au încoronat cu spini
Dar ei nu știu că Duminica vine!

E vineri – Priviți-L pe Isus urcând Calvarul
Sângele îi curge șuvoi, trupul i se poticnește și sufletul îi arde
Dar vedeți, e doar vineri! Duminica vine!

E vineri – Lumea învinge, oamenii păcătuiesc, Diavolul rânjește
E vineri – Soldații bat cuie în mâinile Salvatorului meu pe cruce
Bat cuie în picioarele Salvatorulu...

Read More