Devotionale, Rapsodia Realitatilor

Tu ai un rol de îndeplinit

DUMINICĂ 18 Martie

Tu ai un rol de îndeplinit

În anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărţi că trebuiau să treacă şaptezeci de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia (Daniel 9:2).

Biblia ne spune că Daniel a înţeles din cartea profetului Ieremia care era vremea eliberării poporului Israel. El a înţeles că timpul favorii lui Israel venise, însă ştia şi că el avea să joace un rol important în transpunerea dorinţei lui Dumnezeu în realitate. Aşadar, a început să se roage. El a spus: „Şi mi‑am întors faţa spre Domnul Dumnezeu ca să‑L caut cu rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă. M‑am rugat Domnului Dumnezeului meu şi I‑am făcut următoarea mărturisire…” (Daniel 9:3‑4)...

Read More
Devotionale, Rapsodia Realitatilor

JOI 28 Decembrie Rugăciune şi post

„Acest soi de draci”, le‑a zis El, „nu poate ieşi decât prin rugăciune şi post” (Marcu 9:29).

Uneori noi, creştinii, pierdem din vedere ordinea în care Dumnezeu a stabilit că trebuie să facem lucrurile. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, iar ordinea dă sens lucrurilor. De exemplu, în toată lumea, oamenii au tendinţa să încurce ordinea lucrurilor şi să spună „post şi rugăciune,” în loc de „rugăciune şi post.” În Scripturi, rugăciunea vine înaintea postului. Faptul că nu înţeleg ordinea corectă este motivul pentru care mulţi oameni postesc fără să se roage, ceea ce este în mare măsură o irosire de timp şi de efort. Accentul trebuie pus pe rugăciune. Este o chemare la rugăciune şi, datorită faptului că te rogi, te abţii ocazional de la mâncare...

Read More
Rapsodia Realitatilor

Stăpâneşte‑ţi duhul

Cel ce nu are stăpânire peste propriul său duh, este ca o cetate dărâmată, fără ziduri (Proverbe 25:28, versiunea Fidela).

În 2 Petru 1:6, Biblia spune: „De aceea, daţi‑vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia.” Cuvântul „înfrânare” în versetul anterior provine din traducerea din original a termenului grecesc „ekgrateia,” care înseamnă a te abţine. Mai înseamnă şi autocontrol; abilitatea de a‑ţi păstra calmul şi de a‑ţi menţine liniştea chiar şi atunci când alţii încearcă să îţi creeze probleme. Imaginează‑ţi că eşti la volanul unei maşini şi un şofer neatent îţi loveşte maşina. Apoi, în loc să îşi ceară scuze, el devine abuziv...

Read More
Rapsodia Realitatilor

Comorile din duhul tău

SÂMBĂTĂ 29 Iulie

Comorile din duhul tău

Păzeşte‑ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii (Proverbe 4:23).

Biblia spune: „Duhul omului este o lampă a Domnului, cercetând toate cămările sufletului” (Proverbe 20:27, versiunea GBV). Expresia „cămările sufletului” face referire la persoana ta interioară, la profunzimea fiinţei tale. Se referă la miezul naturii tale. Lumina lui Dumnezeu este în duhul tău, de aceea, după ce ţi‑ai predat viaţa lui Cristos, trebuie să‑ţi antrenezi şi să‑ţi creşti duhul în mod deliberat. Mulţi sunt mai preocupaţi de ceea ce se întâmplă în sufletul sau în trupul lor şi nu dau mare atenţie duhului lor...

Read More
Rapsodia Realitatilor

Demonstrarea dragostei Lui

Rapsodia Realitatilor, VINERI 28 Iulie

Demonstrarea dragostei Lui

Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere (Filipeni 1:9)

Vei înţelege mai bine versetul tematic dacă îl citim în versiunea Amplificată: „Mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult şi să se extindă până la dezvoltarea ei deplină în cunoştinţă şi înţelegere [pentru ca dragostea voastră să se exprime într‑o profunzime şi mai mare a cunoştinţei şi discernământului comprehensiv].” Aici, Duhul Sfânt Se roagă prin apostolul Pavel să demonstrezi şi să exprimi dragostea lui Dumnezeu din belşug, cu cunoştinţă şi discernământ...

Read More