Concepția despre Dumnezeu

“Te laud din toată inima, cânt laudele Tale înaintea dumnezeilor. Mă închin în Templul Tău cel sfânt și laud Numele Tău, pentru bunătatea și credincioșia Ta, căci Ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor Tale.” (Psalmul 138:1-2)

În pofida tuturor marilor și minunatelor progrese pe care le-am văzut în biserica creștină în ultimul timp, pierderile, deși nu au fost observate de mulți, au fost dramatice.
Cred că pot rezuma pierderea din biserica evanghelică spunând următoarele: ne-am pierdut concepția înaltă despre Dumnezeu. Creștinismul se înalță ca un vultur și zboară peste toate piscurile munților tuturor religiilor din lume, mai ales datorită concepției sale înalte despre Dumnezeu, dată nouă în revelație divină prin venirea Fiului lui Dumnezeu care S-a îmbrăcat în trup omenesc și a locuit între noi. În creștinism, marile biserici au trăit de-a lungul secolelor pe baza caracterului lui Dumnezeu. Biserica L-a predicat pe Dumnezeu, s-a rugat lui Dumnezeu, L-a declarat pe Dumnezeu, L-a cinstit pe Dumnezeu, L-a înălțat pe Dumnezeu și a dat mărturie despre Dumnezeu lumii largi.
În ultimul timp, Biserica a suferit o mare pierdere. Am suferit pierderea acelei concepții înalte despre Dumnezeu.Concepția despre Dumnezeu a  bisericii evanghelice obișnuite este acum așa de scăzută încât este nevrednică pentru Dumnezeu și o rușine pentru biserică. 

Schimbați această concepție și readuceți-o pe înălțimile ei semețe, iar biserica va zbura din nou pe deasupra munților.

Viața mea, Tată, este în mâinile Tale și mă rog ca Tu să îmi influențezi viața în așa fel încât alții să înceapă să Te cunoască prin mine. Mă rog ca viața mea să fie mărturia nescrisă a harului Tău. Mă rog în acel nume mai presus de orice nume, Isus. Amin.

A. W. Tozer – Umblarea mea zilnică

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.