CORUL MUNȚILOR

 

“Bucurați-vă, ceruri! Veselește-te, pământule! Izbucniți în strigăte de bucurie, munților! Căci Domnul îl mângâie pe poporul Său și are milă de nenorociții lui” (Isaia 49:13) Așa de mari sunt mângâierile Domnului, încât nu-i au în vedere numai pe sfinți, vin chiar cerurile și pământul cântă împreună de bucurie. Este greu să faci ca un munte să cânte; cu toate acestea, profetul îi chemă la cor. Libanul și Hermonul, piscurile Basanului și ale Moabului, El dorește să-i vadă pe toți cântând psalmi din cauza îndurării arătată Sionului. Și oare noi nu putem să ne schimbăm munții de greutăți, de încercări, de îngrijorări și de oboselii în prilejuri de a-L lăuda pe Dumnezeul nostru? “Munților, izbucniți în strigăte de bucurie”. Această promisiune, că Dumnezeu are milă de săraci, e însoțită ca de un cor de clopote, care sună toate odată. Ascultă muzica lor: “Bucurați-vă!” “Fiți veseli!” “Izbucniți în strigăte de bucurie!” Domnul vrea ca poporul Său să fie plin de bucurie din cauza iubirii Sale nemărginite. El nu ne vrea triști, nici să trăim în îndoieli, ci cere de la noi adorarea unor inimi credincioase. El nu vrea să fim lipsiți; de ce să suspinăm și să fim morocănoși, ca și cum El ne-ar vrea răul? Dă-ne Tu, Doamne, o harfă bine acordată ca vocea heruvimilorĺ care cântă înaintea tronului Tău!

Charles H Spurgeon

Tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.