• redactie@radioviatanoua.ro

Demonstrarea dragostei Lui

Demonstrarea dragostei Lui

Rapsodia Realitatilor, VINERI 28 Iulie

Demonstrarea dragostei Lui

Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere (Filipeni 1:9)

Vei înţelege mai bine versetul tematic dacă îl citim în versiunea Amplificată: „Mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult şi să se extindă până la dezvoltarea ei deplină în cunoştinţă şi înţelegere [pentru ca dragostea voastră să se exprime într‑o profunzime şi mai mare a cunoştinţei şi discernământului comprehensiv].” Aici, Duhul Sfânt Se roagă prin apostolul Pavel să demonstrezi şi să exprimi dragostea lui Dumnezeu din belşug, cu cunoştinţă şi discernământ. Creştinismul este umblarea în dragostea lui Cristos: exprimarea şi manifestarea dragostei Sale într‑o lume întunecată şi cinică, însă cunoscând Cuvântul lui Dumnezeu şi umblând cu discernământ. Uneori, oamenii cred că dacă umbli în dragoste, eşti naiv şi slab, însă acest lucru nu este adevărat; dragostea nu te face niciodată slab. Din contră, cei care nu umblă în dragoste, în cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu şi în discernământ sunt cei care sunt naivi şi slabi. Dragostea te face să te dăruieşti altora fără a te gândi ce primeşti în schimb. Te face să te gândeşti la alţii şi să îi accepţi aşa cum sunt. Dragostea nu este egoistă şi frânge barierele rasei, ale etniei şi ale straturilor sociale. Dragostea vede frumuseţea din alţii şi îi apreciază pentru ceea ce sunt. Apreciază‑i în mod deliberat pe cei din jurul tău şi exprimă dragostea lui Isus pentru ei. Dumnezeu vrea să acţionezi aşa tot mai mult. El a spus: „ca dragostea voastră să crească tot mai mult şi să se extindă până la dezvoltarea ei deplină în cunoştinţă şi înţelegere.” Să luăm ca exemplu comunicarea ta; modul în care li te adresezi altora; trebuie să le vorbeşti cu cuvinte pline de dragoste şi de har, care zidesc. Nu le vorbi niciodată de sus oamenilor. Nu îi dărâma niciodată. Nu folosi niciodată cuvinte care îi rănesc, îi umilesc şi îi degradează. Comunică excelent cu alţii fără a le distruge imaginea de sine şi fără a‑i face să se autocompătimească. Vorbeşte‑le astfel încât să nu uite niciodată excelenţa cuvintelor tale, dragostea şi harul lui Cristos pe care li le‑ai transmis. Aşa doreşte Dumnezeu să trăim. Nu predici Evanghelia doar atunci când vorbeşti cu un păcătos; predici Evanghelia prin viaţa ta în fiecare zi, indiferent cu cine vorbeşti. Şi Evanghelia lui Cristos este vie în tine; dragostea Sa este văzută, auzită, exprimată şi experimentată de alţii prin tine.

Rugăciune:
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru natura Ta de iubire care este exprimată şi demonstrată pe deplin prin mine. Sunt iubitor, delicat, plin de compasiune şi de har faţă de cei din jur, arătând şi răspândind neprihănirea Ta şi realităţile Împărăţiei Tale, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 5:5; Iacov 3:6‑10;
Efeseni 4:29

Corneliu Nita

Leave your message

%d bloggers like this: