El acţionează în şi prin tine 

Că adică, Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându‑le în socoteală păcatele lor, şi ne‑a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.
(2 Corinteni 5:19)

Versetul tematic ne spune că Dumnezeu era Cel care acţiona în Cristos ca să le dea orbilor vederea, să‑i hrănească pe cei flămânzi, să‑i îmbrace pe cei lipsiţi, să‑i vindece pe cei bolnavi, să‑i mângâie pe cei întristaţi, să‑i elibereze pe cei apăsaţi de cel rău şi să‑i învieze pe morţi. În Faptele apostolilor 10:38, Luca ne confirmă această realitate: „cum Dumnezeu L‑a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi îi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.” Apăsarea venea de la cel rău, însă Tatăl L‑a uns pe Isus, care i‑a vindecat pe toţi cei apăsaţi. Aceasta ne aminteşte de cuvintele lui Pavel din Filipeni 2:13: „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” Pavel nu făcea presupuneri – el a înţeles cuvintele lui Isus care a spus: „ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui” (Ioan 14:10). Este ceea ce face Duhul Sfânt astăzi în noi. El acţionează în tine. El este Cel care te face să doreşti să Îi slujeşti Tatălui şi totodată te ajută să şi împlineşti voia Lui. El este viu şi locuieşte în tine. El vorbeşte şi acţionează prin tine. El este abilitatea ta. În 2 Corinteni 3:5, Biblia spune: „Nu că noi, prin noi înşine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu.” Imaginează‑ţi cum ar fi să conştientizezi acest adevăr în fiecare zi şi să‑i permiţi să lucreze în viaţa ta; nu te‑ai mai plânge niciodată de nimic. Gânduri precum: „Mi‑aş dori să pot face aceasta şi aceasta” vor fi de domeniul trecutului. Ridică‑te în omul dinăuntru! Declară cine eşti tu în Cristos. Declară că abilitatea Lui este activă în tine. Afirmă că El atinge lumea prin tine, după puterea Lui care lucrează cu tărie în tine (Coloseni 1:29). Declară că poţi totul prin Cristos care locuieşte în tine şi te întăreşte (Filipeni 4:13).

Rugăciune :
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Tu trăieşti şi acţionezi în şi prin mine, oferindu‑mi atât voinţa cât şi înfăptuirea ca să pot să Îţi fiu plăcut în toate lucrurile. Sunt întărit prin Cuvântul Tău şi prin Duhul Sfânt să exprim zilnic bunătatea Ta, iubirea Ta şi neprihănirea Ta în lumea mea, împlinind astfel scopul Tău pentru mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 2:10; Evrei 10:7; Filipeni 1:6
📖
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN : Matei 8:28‑9:1-17 Geneza 27‑28

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.