El ramane acelasi

“Domnul nu va părăsi pe poporul Lui, din cauza Numelui Lui cel mare, căci Domnul a hotărât să facă din voi poporul Lui” (1Samuel 12:22)

Alegerea pe care a făcut-o Dumnezeu cu poporul Său este în scopul de a-l sprijini și de a nu-l părăsi. El l-a ales pentru a-l iubi, și-l iubește din cauza acestei alegeri. De bună voie a ales acest popor, și această alegere este motivul pentru care va continua să-Și găsească plăcerea în acest lucru. Dacă l-ar părăsi, Și-ar necinsti Numele, căci aceasta ar însemna că a făcut o greșeală în alegerea Sa și ar da dovadă de nestatornicie în iubirea Sa. Așa este gloria iubirii lui Dumnezeu, care nu se va schimba, și această glorie nu poate fi întunecată. Să ne amintim de toate dovezile bunătății părintești a lui Dumnezeu și să fim siguri că El niciodată nu ne va părăsi. Ceea ce l-a determinat să se preocupe să facă din noi poporul Său a fost dorința Sa de a ne salva. După ce a împlinit astfel de minuni cu privire la noi, ar mai putea să ne lase singuri? Fiul Său, Isus a murit pentru noi, și putem fi siguri că El n-a murit în zadar. Ar putea El să-i respingă pe aceia pentru care Și-a vărsat sângele? Deoarece Și-a găsit plăcerea să ne aleagă pentru a ne salva, Își va găsi plăcerea și ca să ne binecuvânteze. Domnul Isus nu este un prieten schimbător. Iubindu-i pe ai Să-i, îi va iubi până la sfârșit.

Charles H. Spurgeon
Tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.