Harul a venit prin sacrificiul Domnului Isus Hristos

„La înfăţișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult și I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ.” (Filipeni‬ ‭2:8-10‬)

“Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine,” a spus Domnul nostru Isus Hristos. Harul care s-a revărsat din coasta străpunsă a lui Hristos când a atârnat pe cruce și a murit, ne mântuiește pe tine și pe mine astăzi. Întotdeauna trebuie să ne amintim asta. Petru a repetat acest sentiment când a spus că nu este niciun nume dat sub ceruri între oameni prin care trebuie să fim mântuiți. Motivul este, desigur, acela că Isus Hristos este Dumnezeu. El întotdeauna a fost Dumnezeu și întotdeauna va fi. Când Isus Hristos a venit în trup, a fost doar un incident în existența Sa. Nimeni altcineva nu putea să se îmbrace într-un trup, fiind în continuare Dumnezeu infinit. Nu întrebați cum a făcut asta; simplul adevăr este că a făcut-o. Legea a putut veni prin Moise, și numai legea putea veni prin Moise; dar harul a venit prin Isus Hristos, și El a fost de la început. Harul putea veni numai prin Isus Hristos, fiindcă nimeni altcineva în afară de Dumnezeu nu putea muri pentru umanitate. Când Isus a umblat pe pământ și a mângâiat copilașii pe creștet a iertat târfele și a binecuvântat omenirea, nu a făcut decât să se poarte ca Dumnezeu într-o situație dată. Asta-i tot … S-a purtat ca Dumnezeu și atât. Tatăl nostru din ceruri, numele lui Isus rezonează în inima mea și nu mă satur să șoptesc acel nume în pacea închinării și laudei mele. Mă rog ca acest nume minunat să fie tema vieții mele. În acest nume al lui Isus mă rog. Amin.

A. W. Tozer – Umblarea mea zilnică

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.