Invitaţie la rugăciune

“Cheamă-Mă, și-ți voi răspunde; și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoști ” (Ieremia 33:3)
 
Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm. Ni se spune că rugăciunea este o deprindere evlavioasă care nu are înrâurire decât asupra sufletului care se luptă în rugăciune. Noi știm altfel. Experiența noastră a făcut de o sută de ori de minciună această vorbă a necredincioșilor. Aici Domnul, Dumnezeul cel viu, promite precis că răspunde la cererea servului Său. Să-L rugăm iar și să nu îngăduim nicio îndoială că El nu ne-ar asculta și nu ne-ar răspunde. “Acela care a făcut urechea s-ar putea să n-audă?” El, care a dat părinților dragoste pentru copiii lor, va rămâne surd la strigătele fiilor și fiicelor Sale? Da, Dumnezeul nostru va răspunde rugăminților poporului Său. El are resurse minunate pentru ei. Ceea ce ei n-au văzut, n-au auzit, nici măcar n-au visat, El va face pentru ei. Va da la iveală
noi binecuvântări pentru ei, dacă este nevoie. Va goli pământul și mările ca să-i hrănească și vă trimite pe orice înger din cer ca să-i păzească când vor fi în pericol. El ne va uimi prin harurile Sale și ne va face să vedem lucruri cum n-au mai fost altele asemenea. Tot ceea ce cere El de la noi este ca să-L chemăm. Nu ne poate cere mai puțin. Deci, să înălțăm cu bucurie rugăciunile noastre către El.
 
Charles H Spurgeon
Tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.