Absolut victorios în Cristos

MARŢI 19 Decembrie
Absolut victorios în Cristos

Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Cristos (1 Corinteni 15:57).

Scriptura este plină de informaţie care ne înştiinţează că Dumnezeu ne‑a dat o viaţă de victorie absolută. În 1 Ioan 5:4, citim: „pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.” Pasajul din 2 Corinteni 2:14 pune accent pe victoriile măreţe, notabile şi neîntrerupte pe care le avem în Cristos: „Mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Cristos şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui.” Refuză să accepţi orice nu se potriveşte imaginii vieţii de glorie şi de succes în Isus Cristos, deoarece aceasta este moştenirea ta de copil al lui Dumnezeu. Isus nu a murit degeaba pentru tine. A continua să te frămânţi, să te plângi, sau să te târăşti cerşind prin viaţă după moartea Lui şi după învierea Lui triumfătoare pentru tine înseamnă să zădărniceşti lucrarea crucii lui Cristos. Isus Şi‑a vărsat sângele pentru tine. Acum nu‑ţi mai rămâne decât să te bucuri de viaţa triumfătoare pe care El ţi‑a dăruit‑o. Acesta este harul lui Dumnezeu. Când El era atârnat pe cruce, Dumnezeu te‑a văzut pe tine atârnând pe cruce. Tu ai murit în El şi te‑ai ridicat triumfător din mormânt împreună cu El (Romani 6:4). Aşadar, tu ai drept la neprihănire, la sănătate divină, la minte sănătoasă şi excelentă şi la o viaţă extraordinară, ca urmare a ceea ce a făcut Cristos pentru tine. În 2 Petru 1:3, Biblia spune: „Dumnezeiasca Lui putere ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat prin slava şi puterea Lui.” Viaţa pe care ne‑a dat‑o El este una de slavă şi de excelenţă, dincolo de suferinţele şi de necazurile acestei lumi. De ce să trăieşti o viaţă de victimă când tu cunoşti aceste adevăruri? Refuză să fii sărac sau mediocru. Lumea se poate confrunta cu dificultăţi economice, însă noi avem o viaţă superioară. Biblia spune: „Când oamenii sunt doborâţi, atunci vei spune: «Va fi înălţare»…” (Iov 22:29, versiunea Fidela). Există putere de înălţare în tine; puterea de a te ridica deasupra crizelor vieţii. Această putere este Cristos în tine (Coloseni 1:27)! Prin El şi în El noi am fost făcuţi biruitori pe veci.

Proclamaţie :
Sunt pe veci învingător în Cristos. Poate că lumea este în întuneric, experimentând dificultăţi economice şi dezordine, dar eu am putere asupra crizelor, prosperând foarte mult, manifestând neprihanirea şi stăpânirea lui Cristos oriunde. Trăiesc cu mult deasupra elementelor de distragere ale acestei lumi, pentru că trăiesc în Cristos! Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 5:4; 1 Ioan 4:4; Coloseni 1:26‑27

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.