NICIODATĂ DESPĂRȚIȚI DE DUMNEZEU

“Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri niciodată.
(Ioan 11:26)

Crezi lucrul acesta?”

Da, Doamne, credem; noi nu vom muri niciodată. Sufletul nostru poate să fie despărțit de trupul nostru, ceea ce înseamnă un fel de moarte; dar sufletul nostru nu va fi niciodată despărțit de Dumnezeu, ceea ce înseamnă adevărata moarte – moarte care este plata păcatului – și această pedeapsă ar fi cel mai rău lucru care ar putea să ni se întâmple. Noi suntem scăpați de acest lucru, căci cine va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, în Isus Cristos, Domnul nostru? Noi suntem mădulare ale Trupului lui Cristos; și Cristos va pierde El părțile Trupului Său? Noi suntem uniți cu El prin căsătorie; va fi El lipsit de soția Lui și va deveni văduv? Imposibil. Există în noi o viață care nu poate fi despărțită de Dumnezeu, căci Duhul Sfânt locuiește în noi; și cu El, cum putem să murim? Isus Însuși e viața noastră; de aceea nu este posibil ca noi să murim., căci El nu poate muri din nou. În El noi am murit o dată din cauza păcatului și sentința de moarte nu poate să fie executată de două ori. Acum noi trăim și trăim pentru totdeauna. Plata unei stări după voia lui Dumnezeu este viața veșnică, și noi avem această stare chiar în El; prin urmare, putem cere plata cea mai mare.
Trăind și crezând astăzi, credem că vom trăi și ne vom bucura. Și mergem înainte cu încrederea fermă că viața noastră este asigurată prin viața Salvatorului nostru viu.

Charles H Spurgeon
Tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.