Devotionale

24 aprilie Cconditie de binecuvantare

Aduceţi la casa vistieriei, toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea daca nu voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.
Maleahi 3.10
Mulţi citesc această făgăduinţă şi-i doresc împlinirea, fără a lua seama la condiţia pusă. Nu ne putem aştepta să vedem cerul deschizându-se pentru a avea parte de ea, afara numai dacă dăm Domnului şi lucrării Lui, ceea ce le datorăm. Nu ar fi lipsă de fonduri pentru lucrările sfinte, dacă toţi aceia care poartă numele de creştini, ar plăti ceea ce trebuie.
Mulţi din ei sunt săraci pentru că îl fură pe Dumnezeu...

Read More
Incurajari

Multe suflete sunt rătăcite fiindcă nu cunosc, înțeleg și pricep Cuvântul lui Dumnezeu!
Multe suflete se rătăcesc după ce cunosc Cuvântul lui Dumnezeu, amăgindu-se că viața aceasta le va aduce împlinire: amăgire! Tot ce este pe pământ și sub cer va trece!
Nu mă credeți?
Priviți în jur la cei după cei ce au fost pe pământ, după averile lor…
Va trăi veșnic sufletul încredințat în mâna Domnului!
Foarte des am auzit:
” Prea repede, sunt prea tânăr! Vreau să trăiesc mai întâi!”
Greșit!
Așa nu trăiești, ci lupți ca să trăiești, să fii în pas cu lumea, în loc să-L lași pe EL să-ți ducă povara și să-ți rezolve problemele! Nu comorile adunate pe acest pământ sunt veșnice, ci cele adunate în cer! Fiecare are șansa lui de a aduna comori pentru viața veșnic...

Read More
Devotionale

24 Aprilie Cand Domnul Isus s-a rugat (5)

„A început să Se roage … facă-Se nu voia Mea, ci a Ta.”
(Luca 22:41-42)
Domnul Isus S-a rugat înainte de a Se confrunta cu cea mai mare criză din viața Sa. Biblia spune:
„S-a dus, ca de obicei, în muntele Măslinilor. Ucenicii Lui au mers după El. Când a ajuns la locul acela, … S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat, și a început să Se roage, zicând: „Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuși, facă-Se nu voia Mea, ci a Ta.” Atunci I S-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească” (v. 39-43.)
Domnul Isus nu a așteptat până în clipa celei mai mari crize a Lui ca să se roage. Timp de trei ani și jumătate de misiune pe pământ, El Și-a format o viată de rugăciune...

Read More