Devotionale, Rapsodia Realitatilor

JOI 28 Decembrie Rugăciune şi post

„Acest soi de draci”, le‑a zis El, „nu poate ieşi decât prin rugăciune şi post” (Marcu 9:29).

Uneori noi, creştinii, pierdem din vedere ordinea în care Dumnezeu a stabilit că trebuie să facem lucrurile. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, iar ordinea dă sens lucrurilor. De exemplu, în toată lumea, oamenii au tendinţa să încurce ordinea lucrurilor şi să spună „post şi rugăciune,” în loc de „rugăciune şi post.” În Scripturi, rugăciunea vine înaintea postului. Faptul că nu înţeleg ordinea corectă este motivul pentru care mulţi oameni postesc fără să se roage, ceea ce este în mare măsură o irosire de timp şi de efort. Accentul trebuie pus pe rugăciune. Este o chemare la rugăciune şi, datorită faptului că te rogi, te abţii ocazional de la mâncare...

Read More
Devotionale

Absolut victorios în Cristos

MARŢI 19 Decembrie
Absolut victorios în Cristos

Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Cristos (1 Corinteni 15:57).

Scriptura este plină de informaţie care ne înştiinţează că Dumnezeu ne‑a dat o viaţă de victorie absolută. În 1 Ioan 5:4, citim: „pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.” Pasajul din 2 Corinteni 2:14 pune accent pe victoriile măreţe, notabile şi neîntrerupte pe care le avem în Cristos: „Mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Cristos şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui...

Read More