Razboiul unei femei

“Căci Domnul îl va da pe Sisera în mâinile unei femei ” (Judecători 4:9)

Iată un verset neobișnuit, dar poate că se vor găsi suflete având atâta credință ca să-l folosească. Soldatul Barca, deși era chemat să lupte, nu avea curajul să pornească la luptă decât dacă era însoțit de Debora; de aceea, Domnul a hotărât să dea femeii victoria. Prin aceaata, El mustra frica omului și câștiga pentru sine un renume mai mare, aruncând o ocară cu atât mai mare asupra dușmanilor poporului Său.
Dumnezeu mai poate să folosească unele slabe. De ce nu m-ar întrebuința și pe mine? El știe să folosească persoane ce ar părea nepotrivite să fie chemată la o lucrare mare. Femeia care l-a lovit pe dușman nu era o amazoană, ci mama unei familii simple, care rămăsese în căsuța ei. Ea nu era un orator, ci o femeie care mult da vacile și făcea unt. Nu poate oare Domnul să ia pe oricare din noica să-și împlinească planurile? Poate să vină la noi vreunul astăzi, cum.a intrat Sisera la Iael. Datoria noastră n-ar fi să-l ucide, ci să-l aducem la salvare. Să-l primim cu o mare bunătate și să ne silim sa-i arătăm adevărul binecuvântat al salvării prin harul Domnului Isus, Locțiitorul nostru, și să știm să-l facem să creadă că să aibă viața; cine știe dacă astăzi inima vreunui păcătos mândru nu va fi la fel străpunsă de pironul evangheliei?

Charles H. Spurgeon
Tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.