Scara la cer

“Adevărat, adevărat vă spun că, de acum încolo, veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul Omului” (Ioan 1:51) Da, noi care credem, vedem împlinirea acestor cuvinte chiar în zilele noastre. Vedem cerul deschis, căci Domnul Isus l-a deschis pentru toți credincioșii, și privirile noastre pătrund până în tainele gloriei Sale pe care ne-a relevat-o. În curând vom intra chiar și noi acolo, căci El este calea. Avem aici explicația scării lui Iacov. Între cer și pământ s-a înființat un schimb sfânt: rugăciunea urcă și răspunsul coboară prin Isus Mijlocitorul. Aceasta scară apare când medităm adânc la Isus. El este calea luminoasă care ne duce până la tronul Celui Preaînalt. Să o folosim pentru a ne trimite acolo rugăciunile, care vor fi solii noștri. Vom trăi astfel și noi viața îngerilor ridicându-ne la cer prin mijlocirea noastră, că să primim de acolo binecuvântările, apoi coborând ca să răspândim printre fiii oamenilor darurile primite. Ceea ce nu a fost pentru Iacov decât o viziune minunată, devine pentru noi o realitate minunată. Să urcăm și să coborâm astăzi această scară în fiecare oră, urcând-o prin legătura cu Dumnezeu și întorcându-ne pentru a lucra spre salvarea fraților noștri. Aceasta este promisiunea Ta, Doamne; dă-ne deci bucuria să-i vedem împlinirea.

 

Charles H. Spurgeon

Tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.