• redactie@radioviatanoua.ro

Tag Archive Devotionale

Stăpâneşte‑ţi duhul

 

Cel ce nu are stăpânire peste propriul său duh, este ca o cetate dărâmată, fără ziduri (Proverbe 25:28, versiunea Fidela).

În 2 Petru 1:6, Biblia spune: „De aceea, daţi‑vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia.” Cuvântul „înfrânare” în versetul anterior provine din traducerea din original a termenului grecesc „ekgrateia,” care înseamnă a te abţine. Mai înseamnă şi autocontrol; abilitatea de a‑ţi păstra calmul şi de a‑ţi menţine liniştea chiar şi atunci când alţii încearcă să îţi creeze probleme. Imaginează‑ţi că eşti la volanul unei maşini şi un şofer neatent îţi loveşte maşina. Apoi, în loc să îşi ceară scuze, el devine abuziv. Ce ai face? Ai începe să rosteşti cuvinte grele asupra lui? Unii chiar ar ieşi din maşină pentru a se implica într‑o altercaţie. Nu! Nu aşa face un creştin. Indiferent de situaţie, abţine‑te de la orice fel de vorbire urâtă sau altercaţie. Aceasta nu înseamnă că eşti naiv; ci înseamnă pur şi simplu că manifeşti adevărata ta natură – natura lui Cristos şi viaţa regească din tine. În calitate de creştin, nu îţi poţi permite să trăieşti neglijent; trebuie să te poţi abţine de la a face sau a spune lucruri care ar putea umbri caracterului tău creştin. Antrenează‑te în mod deliberat să fii moderat în toate lucrurile. Un atlet care se pregăteşte pentru un nou record, nu îşi permite, de exemplu, să trăiască neordonat înainte de competiţie, deoarece aceasta i‑ar afecta performanţa. Sunt lucruri pe care trebuie să le îndure pentru a se menţine în formă. S‑ar putea să nu îi placă unele lucruri, dar fiind cu ochii aţintiţi la premiu, trebuie să le îndure. Aceasta este imaginea pe care Cuvântul lui Dumnezeu o creează în noi pentru a ne atenţiona să adăugăm cumpătare credinţei noastre. Nu este bine să faci tot ceea ce ai chef să faci; încearcă să te controlezi mereu. Dacă nu ai fi putut, Dumnezeu nu ţi‑ar fi cerut acest lucru. Autocontrolul este în duhul tău, pentru a fi activat atunci când apare nevoia. O persoană fără autocontrol este ca o cetate fără ziduri, pe care vrăjmaşul o poate invada oricând. Fortifică‑ţi viaţa şi duhul împotriva vrăjmaşului; iar unul dintre modurile prin care poţi face acest lucru este să ai autoritate asupra duhului tău: să ai autocontrol.

Rugăciune :
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru prezenţa Duhului Sfânt în mine. Sunt disciplinat, instruit şi cumpătat în toate lucrurile. În calitate de epistolă şi de imagine a lui Cristos, manifest întotdeauna excelenţă şi neprihănire, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Filipeni 4:5 Galateni 5:22

Comorile din duhul tău

 

 

SÂMBĂTĂ 29 Iulie

Comorile din duhul tău

Păzeşte‑ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii (Proverbe 4:23).

Biblia spune: „Duhul omului este o lampă a Domnului, cercetând toate cămările sufletului” (Proverbe 20:27, versiunea GBV). Expresia „cămările sufletului” face referire la persoana ta interioară, la profunzimea fiinţei tale. Se referă la miezul naturii tale. Lumina lui Dumnezeu este în duhul tău, de aceea, după ce ţi‑ai predat viaţa lui Cristos, trebuie să‑ţi antrenezi şi să‑ţi creşti duhul în mod deliberat. Mulţi sunt mai preocupaţi de ceea ce se întâmplă în sufletul sau în trupul lor şi nu dau mare atenţie duhului lor. Deşi este bine, nu este destul să‑ţi antrenezi doar mintea şi trupul fizic; ar trebui să pui preţ mai mare pe educarea duhului tău. Cel mai înalt potenţial al naturii umane este în duh. Aşadar trebuie să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu şi să meditezi întotdeauna asupra sa în mod conştient şi deliberat, pentru ca duhul tău să fie iluminat; atunci poţi aduce la lumină ce este mai bun în tine. Frumuseţea, harul şi perfecţiunea divinităţii locuiesc în duhul tău. Isus a spus în Ioan 7:38 astfel: „Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” În Matei 12:35, El spune: „Omul bun socate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui…” Descoperă comorile din duhul tău uman recreat prin Cuvântul lui Dumnezeu şi adu‑le la lumină. Emană excelenţă, perfecţiune şi virtute din duhul tău. În 2 Corinteni 4:7, citim: „Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu, şi nu de la noi.” Priveşte în tine şi trăieşte dinăuntru în afară. Iniţiază bunăstarea şi victoria dinăuntrul tău, pentru că ele locuiesc în duhul tău. Dumnezeu a depozitat în duhul tău tot ceea ce ai nevoie pentru a duce o viaţă de slavă şi de excelenţă. Cercetează‑te; priveşte în tine şi descoperă comorile şi potenţialul din tine.

Rugăciune :

Dragă Tată, cât de mult Te iubesc! Îţi mulţumesc că prin harul Tău îmi umpli inima cu excelenţa şi cu perfecţiunile Tale. Mă supun Cuvântului Tău care mă ajută să descopăr comorile dinăuntrul meu. Astfel îi influenţez şi îi umplu pe cei din jur cu bunătatea Ta, cu îndurarea Ta, cu dragostea Ta, cu frumuseţea Ta şi cu harul Tău, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR

Matei 13:44; 2 Corinteni 4:7

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Demonstrarea dragostei Lui

Rapsodia Realitatilor, VINERI 28 Iulie

Demonstrarea dragostei Lui

Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere (Filipeni 1:9)

Vei înţelege mai bine versetul tematic dacă îl citim în versiunea Amplificată: „Mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult şi să se extindă până la dezvoltarea ei deplină în cunoştinţă şi înţelegere [pentru ca dragostea voastră să se exprime într‑o profunzime şi mai mare a cunoştinţei şi discernământului comprehensiv].” Aici, Duhul Sfânt Se roagă prin apostolul Pavel să demonstrezi şi să exprimi dragostea lui Dumnezeu din belşug, cu cunoştinţă şi discernământ. Creştinismul este umblarea în dragostea lui Cristos: exprimarea şi manifestarea dragostei Sale într‑o lume întunecată şi cinică, însă cunoscând Cuvântul lui Dumnezeu şi umblând cu discernământ. Uneori, oamenii cred că dacă umbli în dragoste, eşti naiv şi slab, însă acest lucru nu este adevărat; dragostea nu te face niciodată slab. Din contră, cei care nu umblă în dragoste, în cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu şi în discernământ sunt cei care sunt naivi şi slabi. Dragostea te face să te dăruieşti altora fără a te gândi ce primeşti în schimb. Te face să te gândeşti la alţii şi să îi accepţi aşa cum sunt. Dragostea nu este egoistă şi frânge barierele rasei, ale etniei şi ale straturilor sociale. Dragostea vede frumuseţea din alţii şi îi apreciază pentru ceea ce sunt. Apreciază‑i în mod deliberat pe cei din jurul tău şi exprimă dragostea lui Isus pentru ei. Dumnezeu vrea să acţionezi aşa tot mai mult. El a spus: „ca dragostea voastră să crească tot mai mult şi să se extindă până la dezvoltarea ei deplină în cunoştinţă şi înţelegere.” Să luăm ca exemplu comunicarea ta; modul în care li te adresezi altora; trebuie să le vorbeşti cu cuvinte pline de dragoste şi de har, care zidesc. Nu le vorbi niciodată de sus oamenilor. Nu îi dărâma niciodată. Nu folosi niciodată cuvinte care îi rănesc, îi umilesc şi îi degradează. Comunică excelent cu alţii fără a le distruge imaginea de sine şi fără a‑i face să se autocompătimească. Vorbeşte‑le astfel încât să nu uite niciodată excelenţa cuvintelor tale, dragostea şi harul lui Cristos pe care li le‑ai transmis. Aşa doreşte Dumnezeu să trăim. Nu predici Evanghelia doar atunci când vorbeşti cu un păcătos; predici Evanghelia prin viaţa ta în fiecare zi, indiferent cu cine vorbeşti. Şi Evanghelia lui Cristos este vie în tine; dragostea Sa este văzută, auzită, exprimată şi experimentată de alţii prin tine.

Rugăciune:
Dragă Tată, Îţi mulţumesc pentru natura Ta de iubire care este exprimată şi demonstrată pe deplin prin mine. Sunt iubitor, delicat, plin de compasiune şi de har faţă de cei din jur, arătând şi răspândind neprihănirea Ta şi realităţile Împărăţiei Tale, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Romani 5:5; Iacov 3:6‑10;
Efeseni 4:29

Câştig în domeniul spiritual

RAPSODIA REALITATILOR, JOI 27 Iulie

Câştig în domeniul spiritual

Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare (1 Timotei 4:8). 

Unii oameni pretind că progresează spiritual, însă cu toate acestea viaţa lor este plină de suişuri şi de coborâşuri. „Viaţa mea spirituală este în regulă, însă am probleme în afacerea mea,” zic unii. Nu trebuie să fie aşa. Dumnezeu Se aşteaptă să progresăm spiritual tot timpul. Doreşte ca noi să creştem. Dacă poţi progresa spiritual, progresul din orice alt domeniu este garantat, pentru că domeniul spiritual îl controlează pe cel fizic. Viaţa ta spirituală înseamnă mult mai mult decât rugăciune, studiu biblic, câştigarea de suflete sau mersul la biserică. Pasajul din Galateni 5:25 spune: „Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.” A umbla în Duhul Sfânt înseamnă că tot ceea ce faci: fie că gândeşti, vorbeşti, vezi, mănânci, etc., trebuie să faci prin lumina Cuvântului Său. Pe măsură ce îţi plasezi sănătatea, familia, afacerea şi finanţele sub lumina lui Dumnezeu, Cuvântul Lui îţi va da echilibru total şi viaţa ta va fi o declaraţie a planului lui Dumnezeu (Fapte 20:27). Asigură‑te că întotdeauna acorzi vieţii tale spirituale întâietatea pe care o merită. Dacă viaţa ta fizică este minunată şi ai ajuns la succes material şi emoţional, însă nu acorzi destulă atenţie umblării tale spirituale, nu va dura mult până când aceste lucruri vor fi în pericol. Ţine minte, tu nu eşti o fiinţă fizică, ci în primul rând eşti o f iinţă spirituală. De aceea, dacă viaţa ta spirituală nu este în regulă, mai devreme sau mai târziu te vei confrunta cu probleme în toate celelalte domenii ale vieţii. Însă odată ce viaţa ta spirituală merge bine, va produce viaţa de care este nevoie în orice alt lucru care are legătură cu t ine.

Rugăciune:
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că pe măsură ce meditez asupra Cuvântului Tău, sunt transformat din slavă în slavă. Progresez în f iecare aspect din viaţa mea: în sănătate, în finanţe, în afaceri, în studii şi mai ales în domeniul spiritual, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Timotei 4:7‑8; Galateni 5:16