Devotionale

El acţionează în şi prin tine 

Că adică, Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându‑le în socoteală păcatele lor, şi ne‑a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.
(2 Corinteni 5:19)

Versetul tematic ne spune că Dumnezeu era Cel care acţiona în Cristos ca să le dea orbilor vederea, să‑i hrănească pe cei flămânzi, să‑i îmbrace pe cei lipsiţi, să‑i vindece pe cei bolnavi, să‑i mângâie pe cei întristaţi, să‑i elibereze pe cei apăsaţi de cel rău şi să‑i învieze pe morţi. În Faptele apostolilor 10:38, Luca ne confirmă această realitate: „cum Dumnezeu L‑a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi îi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El...

Read More
Devotionale

Absolut victorios în Cristos

MARŢI 19 Decembrie
Absolut victorios în Cristos

Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Cristos (1 Corinteni 15:57).

Scriptura este plină de informaţie care ne înştiinţează că Dumnezeu ne‑a dat o viaţă de victorie absolută. În 1 Ioan 5:4, citim: „pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.” Pasajul din 2 Corinteni 2:14 pune accent pe victoriile măreţe, notabile şi neîntrerupte pe care le avem în Cristos: „Mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Cristos şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui...

Read More