• redactie@radioviatanoua.ro

Tag Archive Rapsodia realitatilor

El acţionează în şi prin tine 

Că adică, Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându‑le în socoteală păcatele lor, şi ne‑a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.
(2 Corinteni 5:19)

Versetul tematic ne spune că Dumnezeu era Cel care acţiona în Cristos ca să le dea orbilor vederea, să‑i hrănească pe cei flămânzi, să‑i îmbrace pe cei lipsiţi, să‑i vindece pe cei bolnavi, să‑i mângâie pe cei întristaţi, să‑i elibereze pe cei apăsaţi de cel rău şi să‑i învieze pe morţi. În Faptele apostolilor 10:38, Luca ne confirmă această realitate: „cum Dumnezeu L‑a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi îi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.” Apăsarea venea de la cel rău, însă Tatăl L‑a uns pe Isus, care i‑a vindecat pe toţi cei apăsaţi. Aceasta ne aminteşte de cuvintele lui Pavel din Filipeni 2:13: „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” Pavel nu făcea presupuneri – el a înţeles cuvintele lui Isus care a spus: „ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui” (Ioan 14:10). Este ceea ce face Duhul Sfânt astăzi în noi. El acţionează în tine. El este Cel care te face să doreşti să Îi slujeşti Tatălui şi totodată te ajută să şi împlineşti voia Lui. El este viu şi locuieşte în tine. El vorbeşte şi acţionează prin tine. El este abilitatea ta. În 2 Corinteni 3:5, Biblia spune: „Nu că noi, prin noi înşine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu.” Imaginează‑ţi cum ar fi să conştientizezi acest adevăr în fiecare zi şi să‑i permiţi să lucreze în viaţa ta; nu te‑ai mai plânge niciodată de nimic. Gânduri precum: „Mi‑aş dori să pot face aceasta şi aceasta” vor fi de domeniul trecutului. Ridică‑te în omul dinăuntru! Declară cine eşti tu în Cristos. Declară că abilitatea Lui este activă în tine. Afirmă că El atinge lumea prin tine, după puterea Lui care lucrează cu tărie în tine (Coloseni 1:29). Declară că poţi totul prin Cristos care locuieşte în tine şi te întăreşte (Filipeni 4:13).

Rugăciune :
Dragă Tată, Îţi mulţumesc că Tu trăieşti şi acţionezi în şi prin mine, oferindu‑mi atât voinţa cât şi înfăptuirea ca să pot să Îţi fiu plăcut în toate lucrurile. Sunt întărit prin Cuvântul Tău şi prin Duhul Sfânt să exprim zilnic bunătatea Ta, iubirea Ta şi neprihănirea Ta în lumea mea, împlinind astfel scopul Tău pentru mine, în Numele lui Isus. Amin.

STUDIU SUPLIMENTAR
Efeseni 2:10; Evrei 10:7; Filipeni 1:6
📖
PLAN DE CITIRE A BIBLIEI ÎNTR-UN AN : Matei 8:28‑9:1-17 Geneza 27‑28

 

Absolut victorios în Cristos

MARŢI 19 Decembrie
Absolut victorios în Cristos

Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Cristos (1 Corinteni 15:57).

Scriptura este plină de informaţie care ne înştiinţează că Dumnezeu ne‑a dat o viaţă de victorie absolută. În 1 Ioan 5:4, citim: „pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.” Pasajul din 2 Corinteni 2:14 pune accent pe victoriile măreţe, notabile şi neîntrerupte pe care le avem în Cristos: „Mulţumiri să‑I fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Cristos şi care răspândeşte prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui.” Refuză să accepţi orice nu se potriveşte imaginii vieţii de glorie şi de succes în Isus Cristos, deoarece aceasta este moştenirea ta de copil al lui Dumnezeu. Isus nu a murit degeaba pentru tine. A continua să te frămânţi, să te plângi, sau să te târăşti cerşind prin viaţă după moartea Lui şi după învierea Lui triumfătoare pentru tine înseamnă să zădărniceşti lucrarea crucii lui Cristos. Isus Şi‑a vărsat sângele pentru tine. Acum nu‑ţi mai rămâne decât să te bucuri de viaţa triumfătoare pe care El ţi‑a dăruit‑o. Acesta este harul lui Dumnezeu. Când El era atârnat pe cruce, Dumnezeu te‑a văzut pe tine atârnând pe cruce. Tu ai murit în El şi te‑ai ridicat triumfător din mormânt împreună cu El (Romani 6:4). Aşadar, tu ai drept la neprihănire, la sănătate divină, la minte sănătoasă şi excelentă şi la o viaţă extraordinară, ca urmare a ceea ce a făcut Cristos pentru tine. În 2 Petru 1:3, Biblia spune: „Dumnezeiasca Lui putere ne‑a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne‑a chemat prin slava şi puterea Lui.” Viaţa pe care ne‑a dat‑o El este una de slavă şi de excelenţă, dincolo de suferinţele şi de necazurile acestei lumi. De ce să trăieşti o viaţă de victimă când tu cunoşti aceste adevăruri? Refuză să fii sărac sau mediocru. Lumea se poate confrunta cu dificultăţi economice, însă noi avem o viaţă superioară. Biblia spune: „Când oamenii sunt doborâţi, atunci vei spune: «Va fi înălţare»…” (Iov 22:29, versiunea Fidela). Există putere de înălţare în tine; puterea de a te ridica deasupra crizelor vieţii. Această putere este Cristos în tine (Coloseni 1:27)! Prin El şi în El noi am fost făcuţi biruitori pe veci.

Proclamaţie :
Sunt pe veci învingător în Cristos. Poate că lumea este în întuneric, experimentând dificultăţi economice şi dezordine, dar eu am putere asupra crizelor, prosperând foarte mult, manifestând neprihanirea şi stăpânirea lui Cristos oriunde. Trăiesc cu mult deasupra elementelor de distragere ale acestei lumi, pentru că trăiesc în Cristos! Binecuvântat să fie Dumnezeu!

STUDIU SUPLIMENTAR
1 Ioan 5:4; 1 Ioan 4:4; Coloseni 1:26‑27